De geschiedenis van het hotel

Hotel van Walsum is gevestigd in drie panden die in 1895 zijn gebouwd aan de Mathenesserlaan. Deze laan, die tegenwoordig grandeur en historie uitstraalt, was toen pas één jaar oud. Het hotel heeft sindsdien een traditie opgebouwd van gastvrijheid voor bezoekers uit de hele wereld. Maar ook: een traditie van verbouwen en moderniseren!

Van pension tot hotel
In mei 1936 werd het pand aan nr. 199 door weduwe A.E. van Walsum bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als pension. Kamers verhuren was in die tijd gebruikelijk voor weduwes; er was namelijk nog geen AOW en vaak ook geen pensioen. De regelmatige inkomsten golden dan als een soort pensioenverzekering.

Drie generaties Van Dam
Op 1 oktober 1955 kocht de Zeeuw Teun van Dam het ‘Hotel Van Walsum'. In 1958 werd de eerste grote verbouwing uitgevoerd. Er kwamen in totaal achttien kamers, waarvan twee met een douche...voor die tijd nog een luxe! In 1964 nam zoon Frans van Dam (toen 24 jaar oud) het hotel over, samen met zijn echtgenote Ria Kaptein. In 1998 trad de derde generatie aan. De zonen Anton en Jos, dan 28 en 23 jaar oud, stappen in het familiebedrijf. Omdat zij al vanaf hun jeugd actief zijn in het bedrijf, kent het hotel geen geheimen meer voor de broers.

Jaarlijks verbouwen en verbeteren
In 1974 kopen Frans en Ria het pand op nr. 201 a en b aan. Dit werd aan het hotel toegevoegd. Hiermee startte een jaarlijkse terugkerend ritueel van verbouwen, verbeteren en opnieuw inrichten. In 2000 werd het pand 203b aangekocht en in 2002 het pand 203a. In de panden 203 werden 3 compleet gemeubileerde appartementen gerealiseerd. Het hotel is voortdurend gemoderniseerd en er zijn de nodige innovaties toegepast. Op dit moment beschikt het hotel over 28 kamers, 3 appartementen, allen met badkamer. De broers Anton en Jos hebben de verbouwingstraditie met veel energie voortgezet.

Laatste vernieuwingen
In de zomer van 2010 zijn de entree, bar, restaurant en lobby gemoderniseerd en werd er een nieuwe lift geplaatst.

Wat eens was...
De grond waarop Hotel van Walsum is gebouwd heeft een rijke geschiedenis. De naam Mathenesse stamt al uit het jaar 1276. Destijds als naam van de ambachtsheerlijkheid ‘Mathenesse'. De ambachtsheer had het recht op alle opbrengsten die dit gebied voortbracht. Dirk Bokel is de oudst bekende ambachtsheer.
Het Slot Mathenesse, of Huis te Riviere, stond vroeger aan de Schie ten noordwesten van Schiedam. Het kasteelcomplex werd in de dertiende eeuw gesticht in opdracht van Aleyda van Henegouwen. Bekend van de huidige Henegouwerlaan in Rotterdam West. Van het kasteel rest nog slechts de ruïne nabij het stadserf in Schiedam.

Intro image